Adatvédelem

Biztonságos adatkezelés

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Future Visual Kft. weboldalát látogatja, lehetősége van személyes adatait is átadni számunkra.

Fogalom-meghatározások:
Személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Felhasználó”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Nyilvántartási rendszer:
a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
A felhasználó hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tájékoztatás:
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) jelenleg kétféle módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

1. Ön saját akaratából úgy dönt, hogy megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

2. A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Future Visual Kft. és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A Future Visual Kft. arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően.
A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.

A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)
A Firefox cookie beállításai (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Az Internet Explorer, Win10, Win8.1 cookie beállításai (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042)
A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677)

Arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap (weboldal) üzemeltetéséhez a Future Visual Kft. informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató (Mediacenter Hungary Informatikai Szolgáltató és Üzemeltető Kft.) szerver gépeit vesszük igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a kapcsolatfelvétellel összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Future Visual Kft. nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Mediacenter Hungary Informatikai Szolgáltató és Üzemeltető Kft. a szolgáltatás keretein belül automatikusan végzi, a Future Visual Kft. pedig rendszeresen ellenőrzi.

Az általunk – a honlap látogatásával összefüggésben – kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapot, kapcsolatfelvétel céljából használja, akkor elfogadja az ebben az Adatvédelmi Tájékoztatóban felvázolt irányelveket. Személyes adatok megadása kizárólag a weboldal alábbi aloldalán lehetséges:

https://digifol.hu/elerhetosegeink/

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a fenti URL címen elérhető kapcsolatfelvételi oldalunk űrlapját használhatja. Ön mint Felhasználó, az alábbi adatokat adhatja meg a kapcsolat menüpontban elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon:

– név (az Ön neve)
– email cím (az Ön email címe)
– telefon (az Ön telefonszáma)
– üzenet (a szóban forgó űrlap utolsó egysége lehetőséget biztosít üzenetének rögzítésére és továbbítására)

Az adatokat vállalatunk erre a feladatra kijelölt alkalmazottai kezelik. Az adatkezelő adatai:

Név: Future Visual Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Hajnal sor 12.
Adószám: 26101747-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-188677
Képviselő: Mercs Milán
Email cím: info@digifol.hu

Adatfeldolgozó adatai:

Név: MediaCenter Hungary Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
Telefon: 06 76 / 575-023
Fax: 06 76 / 575-024
Honlap: www.mediacenter.hu

Az Adatfeldolgozó mint szolgáltató szervezet adatvédelmi politikájáért az Adatkezelő semmilyen mértékben nem felel, arról a Személyes adatát önszántából rendelkezésre bocsátó Felhasználó köteles tájékozódni az Adatfeldolgozó honlapján.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Future Visual Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

. piackutatás, piaci elemzés,
. vevői szokások elemzése,
. látogatottsági statisztikák összeállítása,
. ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
. tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
. tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
. árajánlatok biztosítása az igénylő felé,
. vevői reklamációk intézése,
. megrendelések intézése.

Magánszemélyek személyes adatai, az alábbi nyilvántartási rendszerekben (szoftverekben) kerülnek tárolásra:

. levelező kliens
. táblázatkezelő szoftver
. vállalatirányítási rendszer szoftver
. számlázó szoftver
. nyomtatott dokumentumok, pl. munkalap

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében vállalatunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket igyekszik alkalmazni. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és fejlesztjük.

Írásbeli tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a Future Visual Kft. külön tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről. (info@digifol.hu)